1. Polska 9 lotów
2. Portugalia 6 lotów
3. Włochy 4 loty
4. Norwegia 2 loty
5. Malta 1 lot